Aktuality

Dozorový audit ISO

08.01.2016

Dne 11. 12. 2015 byl v naší firmě proveden plánovaný dozorový audit na potvrzení shody systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009, kterým byly ověřovány zavedené procesy a řízení interní dokumentace organizace APAMA, s.r.o.

 

Dozorový audit potvrdil shodu systému managementu s kritérii auditu a bylo konstatováno, že systém managementu je v naší firmě plně zaveden. Audit tak potvrdil platnost certifikace, která nám byla poprvé udělena již v roce 2008 a následně každoročně úspěšně auditována. 

Apama
ISO